ขอเชิญน้องระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ It’s all about the Computer Engineer PSU ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567

โปสเตอร์

คุณสิทธิชัย เหล่าวีระสกุล ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มอ. รุ่นที่ 3 (CoE 3) จาก Hamster Hub และทีมงาน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาในรายวิชาโมดูล 240-332 Game Designer and Developer และนักศึกษาผู้สนใจทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 9.00-12.00 น. ณ ห้อง R302 ตึกหุ่นยนต์  โดยมีกิจกรรมทั้งการบรรยาย เล่นเกม และออกแบบเกม โดยใช้เกม  Space Invader  เป็นฐาน รวมถึงการแนะนำเทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์จากศิษย์เก่าอีก 1 ท่าน จากช่องปุ๊ปปั๊ป (Poobpup Channel) ที่มีผู้ติดตามกว่า 3.25 แสนคน
421946968 10228855855973443 7894722926118567138 n
oui
420836664 697541398923458 7431323418636184960 n
420376290 288658777259234 6987919831593872284 n
420678162 1064837894790214 23234812829487285 n
420671852 747675447458005 5722561176203782665 n
420224418 1141913100503909 2982921673733798995 n
420299604 3243044355997890 489736854565952761 n
420300563 7621087817903720 7614091664245305174 n
420349588 1105371517579406 2651130589222875992 n
420359030 268174302830483 2872291090656849535 n
420718637 1475558026637033 4069719034269262933 n
420918311 899818728250893 7223532270604808001 n
420728148 768866694598794 6378911815653908973 n
420806687 1086285339080914 872120620903020164 n

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดสัมมนาพิเศษ เรื่อง Introduction to Quantum Networking ในโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย วิทยากร คือ นายร่มธรรม ศรีพจนารถ นักศึกษาระดับปริญญาเอก นักเรียนทุนรัฐบาล จาก  Western Sydney University  ประเทศออสเตรเลีย

422664606 7494077590603464 213664302429158410 n

422909714 7494077420603481 3590987686668828376 n

422870402 7494077490603474 5100744120898607015 n

422885753 7494077407270149 4595414734523241229 n

422905996 7494077517270138 5124710534374820485 n

 Quantum Networking

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดโครงการ Bar Camp Songkhla ครั้งที่ 8 เพื่อเปิดเวทีให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมรับข้อมูลวิทยาการใหม่ ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567  ตั้งแต่เวลา 8.30-18.30 น. ณ ห้องประชุม  EILA สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (ตึก  LRC) โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ในการนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธน แซ่ว่อง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

งาน Barcamp จัดโดยทีมงานนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของชุมชนนักพัฒนาในภาคใต้
อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคอมพิวเตอร์หลายบริษัทในภาคใต้และกรุงเทพฯ ดังนี้
 • อิมพอร์ต สตาร์ จำกัด
 • บริษัท เน็กซ์ฮอป จํากัด
 • บริษัท อัลกอริตี้ จำกัด
 • บริษัท ที.ที. ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท บนเมฆ จำกัด
 • บริษัท เปาคลาวด์ จำกัด
 • บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็กซ์ตรีมิสต์ จำกัด
 • บริษัท ไบต์อาร์ค จำกัด
 • บริษัท ซคูลเมท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท โลเร็มบอร์ด จำกัด
 • บริษัท เทเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ครั้งหน้า Barcamp #9 จะจัดในวันที่ 25 ม.ค. 2025 (เสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคม พ.ศ. 2568) #BarCampSK
DSC 1343
DSC 1294
DSC 1287
DSC 1273
DSC 1222 2
DSC 1275
DSC 1250
DSC 1215
DSC 1190
DSC 1172
DSC 1078
82637276 10217251127258452 18451046359629824 n
423006259 10226305006359771 5101419426132095219 n

423312750 773344854822693 6377584133798290450 n

 

410330801 744602571030255 921509249291648561 n

 

421049747 768980241925821 4602476766795872369 n

421115497 769641935192985 7108832908236340765 n

422959167 773270571496788 7603790807685893687 n

422210190 771561238334388 7791694255195138322 n

422221545 771555708334941 5016499452762730957 n

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน พร้อมอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ดร.อนันท์ ชกสุริวงศ์ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วย Robomaster ประจำปีพ.ศ. 2567 หรือ ROBOMASTER 2024 จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บริษัท GAMMACO Thailand ณ หอประชุมภักดีดำรงค์ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2567

รายชื่่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

1. นายภูมินทร์ สาทิพย์จันทร์ รหัสนักศึกษา 6510110363

2. นายสิทธา สหธรรม รหัสนักศึกษา 6510110488

3. นายปวณนนท์ พานิช รหัสนักศึกษา 6510110269

ชื่อทีม TheLastOfCoding

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อนันท์ ชกสุริวงศ์ 

วัตถุประสงค์ของงาน

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อความต้องการ เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ AGV ได้ถูกนำมาใช้จัดการคลังสินค้าให้การจัดการมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ ซึ่งแนวโน้มเช่นนี้ ทำให้จำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมที่มีรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์ทางด้านต่างๆ เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เข้าด้วยกันทั้งในการเรียนการสอนภายในและนอกห้องเรียน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประยุกต์เข้ากับการเรียนการศึกษา 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

• รุ่นมัธยมปลาย และอาชีวศึกษา นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย หรือ ระดับอาชีวศึกษา(ปวช) จำนวน 2-3 คน ต่อ 1 ทีม

• รุ่นอุดมศึกษา นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 2-3 คน ต่อ 1 ทีม (ไม่อนุญาตให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในการแข่งขัน)

• ครู อาจารย์ ผู้ควบคุมทีม 1 ท่าน หมายเหตุใน 1 โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย สามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 ทีม

รูปแบบการแข่งขัน

วันแรก อบรมการเขียนโปรแกรมให้ผู้เข้าแข่งทุกทีมก่อน

วันที่สอง ประกาศกติกาและให้ทุกทีมทำการซ้อมกับสนามแข่งขันจริงก่อนการแข่งขัน

วันที่สาม วันแข่งขัน (ทุกทีมจะมีเวลาซ้อมก่อนเริ่มการแข่งขันจริง)

ทีมต้องเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Robomaster เพื่อเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ และต้องทำคะแนน ให้ได้มากที่สุดตามกติกาที่ผู้จัดกำหนด

ลิงค์วิดีโอบรรยายการงาน ที่นี่

839085

 

 

ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัทอินโนเวทีฟเอ็กซ์ตรีมิสต์และบริษัทไบต์อาร์ค โดยคุณคเชนทร์ หวังธรรมมั่ง ผู้บริหารบริษัท มอบเซิร์ฟเวอร์ จำนวน 5 เครื่องพร้อมฮาร์ดดิสก์และจอภาพให้แก่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวัสดุฝึกสำหรับนักศึกษาในปฏิบัติการต่าง ๆ 

f05ebaf9 bc1a 4ca2 aaa3 8eaa5f3e2d3e

83c3f4b6 ffb0 4504 a621 bc7b45561d25

9d4c412c 09d7 4302 b44b b324cf1877d9

Page 1 of 16
Go to top