สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยายพิเศษโดย Assoc. Prof. Dr. Keck Voon Ling ซึ่งเป็น Visiting Professor จาก Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ Multiplexed Model Predictive Control (MMPC) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Zoom  Meeting ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3KxTD3I

F1

i5

i0

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลในโครงการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล ผ่าน PSU Open API (PSU Open API Contest 2024) ที่จัดโดย สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2567 

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ นักศึกษา และบุคลากร

รางวัลประเภทนักศึกษา มอบรางวัลโดย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการ  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
| ทีม HY TEAM คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ผลงาน: PSU GUIDE
• นายวิทยา มลิวัลย์ รหัสนักศึกษา 6410110483
• นายกฤตนัย โกยพิพัฒน์กุล รหัสนักศึกษา 6410110009
• นายสหชาติ ชูเขียว รหัสนักศึกษา 6410110522

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
A1รองชนะเลิศอันดับที่ 1

เงินรางวัล 5,000 บาท
| ทีม apup คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ผลงาน: PSU CALENDAR
• นายธรรมีนา เพ็งชัย รหัสนักศึกษา 6610110509
• นายโชติมนัส ชนะกุล รหัสนักศึกษา 6610110074
• นายพชรพล ศุกลสกุล รหัสนักศึกษา 6610110191

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
A2รองชนะเลิศอันดับที่ 2

เงินรางวัล 3,000 บาท
| ทีม BruteForceAPI คณะวิศวกรรมศาสตร์
| ผลงาน: PSU BUDDY
• นายวิลดาน ผิดไรงาม  รหัสนักศึกษา 6610110279
• นายนวพล สังข์ทอง  รหัสนักศึกษา 6610110233
• นายฟาริก บูรพาภักดี  รหัสนักศึกษา 6610110223

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

A3

รศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน Alibaba Cloud Summit 2024 และงาน Viva Tech 2024 ที่เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

 โดยมีกำหนดการดังนี้

22 พฤษภาคม 2527 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ณ Le Meridien Hotel, Paris

23 พฤษภาคม 2527 เข้าร่วมงาน 2024 Alibaba Cloud Global Summit ณ Le Meridien Hotel, Paris
24 พฤษภาคม 2527 เข้าร่วมงาน Viva Tech 2024 ณ Paris Expo Porte de Versailles Expo Porte de Versaille และ Alibaba Cloud Academy Roundtable Discussion ณ Hôtel Particulier Wagram
 

 Alibaba Cloud Global Summit 2024

งาน Alibaba Cloud Global Summit  2024 ประกอบด้วย Global Summit Keynotes and Tracks, Cocktail session, Gala Dinner

S6

 S1

S2

S3

S4

S5

S7

 Alibaba Cloud Academy Roundtable Discussion

Alibaba Cloud Academy Roundatable Discussion  รวมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 20 คน เข้าร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับ Alibaba Cloud

Z6

Z1
I1
A6
 
A3

งาน Viva Tech 2024

งาน Viva Tech 2024 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นงานที่เกี่ยวกับ startup และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป   ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ที่เมืองปารีส ณ Paris Expo Porte de Versailles โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการเชื่อมโยงบริษัท  startup ผู้นำทางเทคโนโลยี และบริษัทขนาดใหญ่ และนักลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายของโลก

Q1

Q2
Q3Q4
Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เดินทางไปเยี่ยมชมงาน Asia Tech และ Alibaba Cloud Office ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 กำหนดการ

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ออกเดินทางโดยรถบัสจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปยัง ยะโฮร์ บารู ประเทศมาเลเซีย และข้ามพรมแดนไปยังประเทศสิงคโปร์

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เยี่ยมชมนิทรรศการ Asia Tech 2024 ณ Singapore Expo

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เยี่ยมชม Alibaba Cloud Office ณ Lazada One

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เดินทางกลับโดยรถบัส

คณะเดินทาง

คณะเดินทาง 49 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 4 คน นักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 1 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์รวม 43 คน เดินทางโดยรถบัส VIP 24 ที่นั่งจำนวน 2 คัน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปยัง ยะโฮร์ บารู ประเทศมาเลเซีย และข้ามพรมแดนไปยังประเทศสิงคโปร์

A5

A8

 Z2

Asia Tech 2024

Z1

Z3

Alibaba Cloud Office

A1

A2

A9

A11

Z4

 A14

A3

Alibaba Cloud  เป็น  Oplympic Partner หลายสมัย และในปี 2024 นี้ได้ร่วมจัด Olympic ที่  Paris โดยดูแลเรื่องการถ่ายทอดสดและการแปลภาษา

A6

A7

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดอบรมค่ายฤดูร้อน "It's all about Computer Engineer" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และอาชีวศึกษา (ปวช.) ในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 

กำหนดการ 
รับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม พ.ศ. 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 31 มีนาคม 2567

กิจกรรมย่อย 
1. Intro to Python Programming (พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน)

SS1 SS9

 SS6 SS15

 SS14 TL13

2. Prompt Engineer and Generative AI (คุยกับเอไออย่างไรให้เกิดผล)

AC2 AC11

AC12 AC13

3. Cyber $ecu®ity (รู้จักกับความปลอดภัยทางไซเบอร์)

TL1 TL11

   TL10 TL3

   SS5 SS3

4. Data Science In Real Life (การประยุกต์ใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวัน)

KR1 KR5

KR6 KR8

KR9 KR10

5. The Last Robot (การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ครั้งสุดท้าย)

RW7 RW8

RW4 RW5

RW10 RW12

RW14 RW21

RW22 RW26

RW31 RW25

RW24

กิจกรรมสันทนาการ

B1 B10

B2 B6

B8  B7

รับประกาศนียบัตร

 DSC03924 DSC04047

 DSC04020 DSC04077

 DSC03987

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันโครงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ Datathon Ultratrail ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น 14  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จัดงานโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ DIDA

สนับสนุนโดย Dell, C&R, Coca Cola,  Man A, โรงพยาบาลกรุงเทพ, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

นักศึกษาเข้าร่วมทีมแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาร่วมกับบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท นายอรรถสุนทร ไตรสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5069

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย 
6410110175 นางสาวณิชา วิกรมโรจนานันท์ 
6410110287 นางสาวบุณยวีร์ ละอองพันธ์ 
6410110301 นางสาวปทิตตา สุขสมบูรณ์ 
6410110475 นางสาววันวิสาข์ ใจเอื้อ 

5070

 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท 

6510110218 นายนพเก้า ปัญจสุธารส           นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 
6510110506 นายสุรวีร์ วิวัฒนวาณิชย์           นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 2 
6510110693 นายศาสตรวุธ วีรพัฒนาสุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 2 

5071

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 3 
6410110132 นายฎอน อังศุภาพงศ์ 
6410110340 นายพชรวุธ ธนาวุฒิ 
6410110625 นายกรวิชญ์ อินทมุสิก 
6410110697 นายฟิกรี หะยียูโซ๊ะ 

5072

Page 1 of 18
Go to top