สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2565

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2565  ณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ห้อง COMP1 อาคารวิจัยประยุกต์สิรินธร 

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 15 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วม 20 ทีม ทีมละ 3 คน รวม 60 คน และคุณครูอีก 20 คน ดังนี้

schools

 

ผลการแข่งขัน

  • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 7 จากโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จังหวัดปัตตานี
  • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 6 จากโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ จังหวัดสตูล
  • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 5 จากโรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" จังหวัดยะลำ
  • รางวัลชมเชย ลำดับที่ 4 จากโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา

  •  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 จากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา

  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวทิยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศงาน

 

 

 

 

Go to top