วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 
13.00 - 16.00 น.  ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วม รับฟังการบรรยายพิเศษ “Alibaba Qwen and Generative AI”  ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม  2567  ณ ห้องปฏิบัติการ R302 และผ่านการไลฟ์ผ่านเพจ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีวิทยากรจาก Alibaba Cloud จำนวน 2 ท่าน คือ
Dr. Papon Yongpisanpop, Training Advisor for Alibaba Cloud International 

สามารถลงทะเบียน และรับชมผ่าน Live ได้ทาง QR Code ที่ปรากฎ
 

Screenshot 20240709 234152 Messenger

บรรยากาศงาน

ดูวิดีโอได้ที่นี่ VLOG นาทีที่ 14.14 เริ่ม CTF Workshop
Screenshot 20240709 234220 Messenger
Screenshot 20240709 235033 Messenger
Screenshot 20240709 235035 Messenger
Screenshot 20240709 235401 Messenger

ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหารจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของ Univertitas Pembanggunan Nasional "Veteran" JawaTimur ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งประกอบด้วย  Assoc. Prof. Dr. Basuki Rahmat, Vice Dean of Student Affairs and Cooperation และ  Dr. Ir. I Gede SusramaMas Diyasa, Vice Dean of Teaching and Academic Affairs ได้เยี่ยมชม หารือความร่วมมือกับ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร. พิชญา ตัณฑัยย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร.อนันท์ ชกสุริวงศ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ รศ.ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยความร่วมมือจะเริ่มจากการจัดสัมมนาวิชาการ การทำงานวิจัยที่สนใจร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์

 

 

Assoc. Prof. Dr. Keck Voon Ling ซึ่งเป็น Visiting Professor จาก Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ สอนนักศึกษาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับ ระบบควบคุม (Control System) ทั้งแบบบรรยาย (ทฤษฎี) และปฏิบัติการ เป็นจำนวนรวม 12 ชั่วโมง ใน 241-251 ชุดวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการควบคุมหุ่นยนต์ ที่สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

A1

A2

A3

A4

Z1

Z2

Q2

Q4

Q5

Q6

Q3

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยายพิเศษโดย Assoc. Prof. Dr. Keck Voon Ling ซึ่งเป็น Visiting Professor จาก Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ Current Research in Global Navigation Satellite System (GNSS) Location ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Zoom  Meeting ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3KxTD3I

39dd605e a3bd 4790 982f 73e97465098f

q2

q1

 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดบรรยายพิเศษโดย Assoc. Prof. Dr. Keck Voon Ling ซึ่งเป็น Visiting Professor จาก Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ Multiplexed Model Predictive Control (MMPC) ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Zoom  Meeting ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3KxTD3I

F1

i5

i0

 

 

Page 1 of 19
Go to top