ผู้บริหาร บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) และบริษัท มิตซูบิบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้บริหาร บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) และบริษัท มิตซูบิบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                  ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด (SCI) โดยมี ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายมาโมรุ ชิโยโนบุ กรรมการผู้จัดการ SCI และผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีพร้อมร่วมลงนามความร่วมมือ ณ...

Read more
Go to top