ผศ.ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย ร่วมกับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำทีมนักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขัน Student Formula 2018

ผศ.ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ร่วมกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน Student Formula  ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นการแข่งขันสร้างรถแข่งฟอร์มูล่าระดับอุดมศึกษา ที่ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบ เมื่อวันที่ 4 – 8 กันยายน 2561 ณ สนาม Ogasayama sports park เมืองชิสุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

มีคะแนนรวมอยู่อันดับที่ 31 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 98 ทีม

Songkhla12

Songkhla14

Songkhla39

Songkhla31

Songkhla32

 

Go to top