windept CoE Openhouse ปีการศึกษา 2562

โครงการ windept ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาปี1 ให้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆ
ซึ่ง สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมครั้งนี้มีรุ่นพี่ปี2-3-4 และรุ่นพี่นักศึกษาปริญญาเอก ช่วยนำเสนอชิ้นงาน จัดนิทรรศการเล็กๆ ให้แก่น้องๆ ปี 1 เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์หลายท่านร่วมให้ข้อมูลสาขาฯ รวมไปถึง ครั้งนี้ได้ความร่วมมืออย่างดีจากรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ร่วมด้วยช่วยกันส่งคลิปให้กำลังใจในการเรียน และการเลือกสาขาแก่น้อง

 

การเรียนสาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความสนใจ ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในสายงานต่างๆ เช่น
Mobile App Developer
Mobile Robot Engineer
IoT/Embedded
Automation Engineer
นักวิจัย
หรือ การเป็นเจ้าของกิจการ Start up ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนมากขึ้น

กิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยสร้างความเข้าใจในสาขาวิชา ทำให้เลือกเรียนได้ตรงตามความสนใจ ประกอบอาชีพที่ชอบ ทำงานที่รัก และมีหน้าที่การงาน อนาคตที่มั่นคงได้ต่อไปในอนาคต

สามารถรับชมภาพบรรยากาศได้ที่ เพจ coe@psu 

Go to top