CoE Music Relax

วันที่ 10 ตุลาคม 2562
ครั้งแรก กับกิจกรรม CoE Music Relax กิจกรรมสร้างสรรค์โดยนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นักศึกษาร่วมกันร้องเพลง เล่นดนตรี ใต้อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์) เป็นกิจกรรมตามความถนัด และความชอบ จัดเฉพาะช่วงเที่ยง 12.00 - 13.00 น.

นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาของภาควิชาฯ ยังได้ทำกิจกรรมตามความสนใจ เพราะวัยเรียนมิใช่แค่การคร่ำเคร่งในตำรา หรือชั้นเรียนเพียงเท่านั้น การได้สนุกกับเพื่อนฝูง ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ชอบ เรียนรู้และกล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของตัวเอง

เพราะCoEไม่ใช่สถานที่ แต่คือผู้คน

สามารถรับชมภาพบรรยากาศได้ที่ เพจ coe@psu 

 

Go to top