×

เกิดข้อผิดพลาด

reCAPTCHA plugin needs a site key to be set in its parameters. Please contact a site administrator.
รูป
ที่อยู่:
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University P.O. Box 2 Kohong, HatYai, Songkhla, Thailand 90112
โทรศัพท์:
+66 (0)74 287075
โทรสาร:
+66 (0)74 287076
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
+49 5241 80-0 00
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลอื่น ๆ:
Go to top