รูป
ที่อยู่:
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย

Department of Computer Engineering,
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
15 Kanjanavanit Rd, Kohong, HatYai, Songkhla, Thailand 90112


โทรศัพท์:
+66 (0)74 287076, +66 (0)74 287358
โทรสาร:
+66 (0)74 287076
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลอื่น ๆ:

Go to top