ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ซึ่ง เป็นโครงการพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์ – คณิต) ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ และได้รับรางวัลหนึ่งในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย หรือการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Admission)

การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาควิชา ภายใต้โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์

การรับนักศึกษาใหม่ ระยะเวลา

เปิดรับสมัคร กรกฎาคม – มกราคม

สอบสัมภาษณ์ สิงหาคม, พฤศจิกายน , กุมภาพันธ์

เซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ สิงหาคม – กุมภาพันธ์

 

Go to top