หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาตรีเป็นหลักสูตร เรียน 4 ปี จบ หน่วยการเรียน 143 หน่วยกิต ใน1-2 ปี แรก จะเรียน เกี่ยวกับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ปี 3-4 นักศึกษาก็จะทำการเลือกศึกษาภายใต้ 4 สาขาหลัก คือ

  • Computer Systems Design
  • Computer Networks
  • Information Engineering
  • Computer Control Systems and Robotics

ในระหว่างปี สุดท้ายของการเรียน จะมีการจัดทำซีเนียร์โปรเจ็คซึ่งเป็นวิชาที่ มี 6 หน่วยกิต นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ การปฎิบัติหน้าที่ เป็นเวลา 240 ชั่วโมงเต็ม

ข้อมูลหลักสูตร

Go to top