windept CoE Openhouse ปีการศึกษา 2562

windept CoE Openhouse ปีการศึกษา 2562

โครงการ windept ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาปี1 ให้เข้าเยี่ยมชมภาควิชาต่างๆซึ่ง สำหรับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมครั้งนี้มีรุ่นพี่ปี2-3-4 และรุ่นพี่นักศึกษาปริญญาเอก ช่วยนำเสนอชิ้นงาน จัดนิทรรศการเล็กๆ ให้แก่น้องๆ ปี 1 เพื่อแนะนำแนวทางการเรียนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์หลายท่านร่วมให้ข้อมูลสาขาฯ รวมไปถึง ครั้งนี้ได้ความร่วมมืออย่างดีจากรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ร่วมด้วยช่วยกันส่งคลิปให้กำลังใจในการเรียน และการเลือกสาขาแก่น้อง   การเรียนสาขาวิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความสนใจ ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในสายงานต่างๆ เช่นMobile App DeveloperMobile Robot EngineerIoT/EmbeddedAutomation Engineerนักวิจัยหรือ...

Read more
Go to top