รศ.ดร. มนตรี กาญจนะเดชะ

Position: อาจารย์
Office: Room R400 Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
Hatyai, Songkhla, 90112
Tel: +66 (0)74 287357
Fax: +66 (0)74 212895
Education:
 • B.Eng., Electrical Engineering, 1990 Prince of Songkla University, Thailand
 • M.Eng., Electrical Engineering, 1995 Prince of Songkla University, Thailand
 • Ph.D., Electrical Engineering, 2000 Old Dominion University, USA

Expertise:
2/2000
 • 240-236 Advanced Analog and Digital Electronics
 • 240-373 Image Processing

1/2001

 • 240-422 Computer Graphics
 • 240-530 Computer System Architecture

2/2001

 • 240-373 Image Processing
 • 240-552 Digital Signal Processing

Field of Interests:
 • Speech Recognition, Speech Synthesis, Digital Signal Processing
 • Real-time Image Processing
 • Computer Graphics
 • Mobile Robots
 • Embedded Systems
 • Robocup
 • Intelligent Vehicle

Teaching Involvements:
Undergraduate courses:
 • VLSI Design
 • Computer Programming Techniques
 • Computer Graphics
 • Advanced Analog and Digital Electronics
 • Image Processing
 • Mathematics for Computer Engineering
 • Electric Circuits
 • Computer Engineering Laboratory I & II
 • Computer Engineering Seminar I & II
 • Computer Engineering Project I & II

Graduate courses:

 • Computer System Architecture
 • Digital Signal Processing
 • Pattern Recognition
 • Master Thesis
 • Ph.D. Thesis

On-Going and Funded Research Projects:
 • Speech Processing
 • Digital Signal Processing
 • Control Systems
 • VLSI Design for Digital Signal Processing
 • An Application of Cepstral/Temporal Features for Connected Thai Numeral Recognition with Hidden Markov Models (Faculty of Engineering, PSU)
 • Development of a Thai Speech Dictation System (NECTEC)

Papers and Publications:

 • Tan L. and Karnjanadecha M., "Modified Mel-Frequency Cepstrum Coefficient," Proceedings of the Information Engineering Postgraduate Workshop 2003, pp. 127-130, Songkhla, Thailand, Jan. 30-31, 2003

 • Karnjanadecha M. and Kimsawad P, "A Comparison of Front-End Analyses for Thai Speech Recognition," Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing, pp. 2141-2144, Denver, Colorado, USA. Sept. 16-20, 2002

 • Karnjanadecha M., Kimsawad P., and Tanthanakit P., “HMM Based Speech Recognition of Continuous Thai Digits,” Proceedings of the 2001 International Symposium on Communications and Information Technology, pp. 271-274, Chiang Mai, Thailand, Nov. 14-16, 2001

 • Karnjanadecha, M., and Zahorian, S.A., “Signal Modeling for High-Performance Robust Isolated Word Recognition,” IEEE Trans. on Speech and Audio Processing, No. 6, Vol. 9, pp. 647-654, Sept. 2001

 • Karnjanadecha, M., and Zahorian, S.A., “An Investigation of Variable Block Length Methods of Calculation of Spectral/Temporal Features for Automatic Speech Recognition,” Proc. ICSLP 2000, Beijing, China., October 2000

 • Venugopal J., Zahorian S. A. and Karnjanadecha M., “Minimum Mean Square Error Spectral Peak Envelope Estimation for Automatic Vowel Classification,” Proc. ICSLP 2000, Beijing, China, October 2000

 • Zahorian S. A., Patilkulkarni S., Karnjanadecha M. and Brewton C.,” Speech-to-Text Translation for Indexing and Searching of Audio/Visual Materials for a Digital Library,” SCI2000/ISA2000, Orlando, Florida, 1999

 • Karnjanadecha, M., and Zohorian, S.A., “Signal Modeling for Isolated Word Recognition,” Proc. ICASSP 99, vol. 1, pp.239-296, Phoenix, AZ., March 1999

 • Karnjanadecha, M., and Zohorian, S.A., “Robust Feature Extraction for Alphabet Recognition,” Proc. ICSLP 98, Sydney, Australia, vol. 2, pp.337-340, 1998

 • Á¹µÃÕ ¡Ò­¨¹ÐപРáÅÐ ÇÕÃоѹ¸Øì ÁØÊÔ¡ÊÒà 2538. “¡ÒÃÍ͡ẺáÅоѲ¹ÒÃкºÊÇÔ·ªÔ觢ͧªØÁÊÒÂâ·ÃÈѾ·ìẺ´Ô¨ÔµÍÅ·ÕèÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éã¹ÊÀÒ¾¤ÇÒÁ¼Ô´¾Ãèͧ”, ¡ÒûÃЪØÁÇÔªÒ¡ÒÃÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿éÒ ¤ÃÑ駷Õè 18 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒ¹¤Ã ¾ÄȨԡÒ¹

 • ªÙÈÑ¡´Ôì ÅÔèÁÊ¡ØÅ, ÊÔ¹ªÑ ¡ÁÅÀÔǧÈì, Á¹µÃÕ ¡Ò­¨¹ÐപРáÅиà¹È à¤ÒþҾ§Èì. 2533. Ãкºà¡çº¢éÍÁÙÅẺÍ๡»ÃÐʧ¤ì”, àʹ͵èÍ·Õè»ÃЪØÁÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿éÒ ¤ÃÑ駷Õè 13 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè

 • ªÙÈÑ¡´Ôì ÅÔèÁÊ¡ØÅ, ÊÔ¹ªÑ ¡ÁÅÀÔǧÈì, Á¹µÃÕ ¡Ò­¨¹ÐപРáÅиà¹È à¤ÒþҾ§Èì. 2533. “Ãкºà¡çº¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁѵÔà͹¡»ÃÐʧ¤ì”, àʹ͵èÍ·Õè»ÃЪØÁ·Ò§ÇÔªÒ¡Ò÷ҧÇÔÈÇ¡ÃÃÁä¿¿éÒ ¤ÃÑ駷Õè 13 ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵÃìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁè