ผศ.ดร. สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์

Position: อาจารย์
Office: Room R312
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
Hatyai, Songkhla, 90112
Tel: +66 (0)74 287365
Fax: +66 (0)74 212895
Homepage: -