ผศ.ดร. วรรณรัช สันติอมรทัต

Position: อาจารย์
Office: Room R312 ,
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
Hatyai, Songkhla, 90112
Tel: +66 (0)74 287354
Fax: +66 (0)74 212895
Education:
  • Ph.D., Computer Science, University of Manchester, UK

Expertise:
  • ผู้ช่วยนักวิจัย 3 ปี กลุ่มวิจัย APT, มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์, ประเทศอังกฤษ
  • ผู้ช่วยนักวิจัย 2 ปี ห้องปฏิบัติการระบบฝังตัวสมองกล, สจล.,ประเทศไทย

Professional and Honor Societies:
  • Asynchronous VLSI Design

On-Going and Funded Research Projects:
  • Embedded System
  • VLSI Design
  • Asynchronous Circuits Design