ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์

Position: อาจารย์
Office:

Room R401 Department of Computer Engineering Faculty of Engineering, Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla, 90112


Tel: +66 (0)74 287370
Fax: +66 (0)74 212895
Education:
  • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า(สื่อสาร) ม.สงขลานครินทร์ , 2534
  • ป.โท วิทยาศาสตร์การเกษตร ม.เกียวโต, 2543
  • ป.เอก วิทยาศาสตร์การเกษตร ม.เกียวโต , 2548
Expertise:

การประมวลผลภาพ, ปัญญาประดิษฐ์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Teaching Involvements:
  • 240-211 Software Engineering
  • 240-382 Image Processing
  • 240-480 Artificial Intelligence for Robotics
  • 240-429 Object-Oriented Analysis and Design