ผศ. ธัชชัย เอ้งฉ้วน

Position: อาจารย์
Office: Room R303
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
Hatyai, Songkhla, 90112
Tel: +66 (0)74 28-7345
Fax: +66 (0)74 21-2895
Education:
 • M.Sc. School of Computing National University of Singapore, 2546 Singapore
 • ÇÈ.º. ÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂʧ¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ãì, 2540 Thailand

Expertise:
 • 2 ÁԶعÒ¹ 2540 ÍÒ¨ÒÃÂì 3 ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈ¡ÃÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂʧ¢ÅÒ¹¤ÃÔ¹·Ãì

Professional and Honor Societies:
 • Linux System Programming
 • Kernel Programming
 • Internet Protocal version 6

On-Going and Funded Research Projects:
 • IPv6 Testbed
 • Home IPv6 Gateway

Papers and Publications:

 • 1. Touchai Angchuan; Adtakorn Laorsuwan; Sikke A. Hempenius, "The Yuad-Thai three-layer PC-keyboard for optional Thai typing", EECON 1997, Bangkok, P 256-261

 • 2. Touchai Angchuan; Jinquan Dai; Hung Keng Pung, "An Implementation of QROUTE - A flooding based QoS routing", ICEP2002, Thailand, January 2002

 • 3. Jinquan Dai; Hung Keng Pung; Touchai Angchuan, "A Multicast Routing Protocol Supporting Multiple QoS Constraints", ICEP2002, Thailand, January 2002

 • 4. Touchai Angchuan; Jinquan Dai; Hung Keng Pung, "An Implementation of QROUTE - A Constraint-Based QoS Routing Protocol", ICON2002, Singapore, 2002

 • 5. Jinquan Dai; Hung Keng Pungk; Touchai Angchuan; "A multicast routing protocol supporting multiple QoS constraints", ICON2002, Singapore, 2002

 • 6. Touchai Angchuan, "An Implementation of QROUTE Protocol in Linux", M.Sc. Thesis, School of Computing, National University of Singapore, 2002

 • 7. Jinquan Dai, Hung Keng Pung, Touchai Angchuan: QROUTE: An Integrated Framework for QoS-Guaranteed Multicast. LCN2002: 90-99

 • 8. Jinquan Dai, Touchai Angchuan, Hung Keng Pung, "QROUTE: An Integrated Framework for QoS-Guaranteed Multicast Routing", IEEE Network: Special Issue on Multicasting, 2003