ขอแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 กันยายน 2562 
โดยทั้งหมด ได้ร่วมเข้าฝึกซ้อมย่อย และ ฝึกซ้อมใหญ่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 และ 6 กันยายน 2562 ซึ่งคณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้ให้การต้อนรับกล่าวให้โอวาท และมีตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแก่ทุกท่านร่วมด้วย

บัณฑิตจากวิทยาเขตหาดใหญ่ 49 คน
บัณฑิตจากวิทยาเขตภูเก็ต 58 คน 

สามารถรับชมภาพบรรยากาศได้ที่ เพจ coe@psu 

 

Go to top