มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ

Curriculum Vitae

Position: อาจารย์

Office: Department of Computer Engineering Faculty of Engineering, Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla, 90112

Tel: +66 074 287404

Fax: +66 (0)74 212895

Email: mitchai@coe.psu.ac.th

Homepage: http://fivedots.coe.psu.ac.th/~mitchai

Education:

  • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซอรืเรย์ ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาโท สาขาการประมวลสัญญาณดิจิตัลและสื่อสาร มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • ปริญญาตรี วิศซกรรมโทรคมนาคม (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

Experences:

Field of Interests:

  • การประยุกต์เทคนิคการประมวลสัญญาณดิจิตัล
  • การออกแบบวงจรและระบบความถี่สูง
  • วิศวกรรมการแพทย์
  • เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์เพื่อการเกษตร

Professional and Honor Societies:

Teaching Involvements:

On-Going and Funded Research Projects:

Papers and Publications :

[ close ]