วรรณรัช สันติอมรทัต

Curriculum Vitae

Position: หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Office: Room R312 ,
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
Hatyai, Songkhla, 90112

Tel: +66 (0)74 287354

Fax: +66 (0)74 212895

Email: wannarat@coe.psu.ac.th

Homepage: http://fivedots.coe.psu.ac.th/~wannarat

Education:

  • Ph.D., Computer Science, University of Manchester, UK

Experences:

  • ผู้ช่วยนักวิจัย 3 ปี กลุ่มวิจัย APT, มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์, ประเทศอังกฤษ
  • ผู้ช่วยนักวิจัย 2 ปี ห้องปฏิบัติการระบบฝังตัวสมองกล, สจล.,ประเทศไทย

Field of Interests:

Professional and Honor Societies:

  • Asynchronous VLSI Design

Teaching Involvements:

On-Going and Funded Research Projects:

  • Embedded System
  • VLSI Design
  • Asynchronous Circuits Design

Papers and Publications :

[ close ]