ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และร่วมกับ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ผลักดันด้วยโครงงาน/วิจัยนักศึกษา อาจารย์บนฐานการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะด้านสาธารณสุขบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้วยโรงพยาบาลมะเร็งหาดใหญ่-นาหม่อมโมเดล เมื่อวันที่ 16 มค. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ ณ ห้องประชุมภาควิชา โดย ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาค เป็นประธานประชุม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม โดย นพ. ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ ดร. สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล จาก กลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง ผลักดันด้วยโครงงาน/วิจัยนักศึกษา อาจารย์ บนฐานการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะด้านสาธารณสุขบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้วยโมเดลโรงพยาบาลมะเร็งหาดใหญ่-นาหม่อมโมเดล โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญนวัตกรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น วิศวกรรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความต้องการของโรงพ... Read more