×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/coe-news/news2019-01-15-01

โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และร่วมกับ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ผลักดันด้วยโครงงาน/วิจัยนักศึกษา อาจารย์บนฐานการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะด้านสาธารณสุขบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้วยโรงพยาบาลมะเร็งหาดใหญ่-นาหม่อมโมเดล

เมื่อวันที่ 16 มค. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ ณ ห้องประชุมภาควิชา โดย ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาค เป็นประธานประชุม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม โดย นพ. ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ ดร. สุชาติ มั่นคงพิทักษ์กุล จาก กลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ผลักดันด้วยโครงงาน/วิจัยนักศึกษา อาจารย์ บนฐานการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะด้านสาธารณสุขบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ด้วยโมเดลโรงพยาบาลมะเร็งหาดใหญ่-นาหม่อมโมเดล โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญนวัตกรรมหลาย ๆ ด้าน เช่น วิศวกรรมการแพทย์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบความต้องการของโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม เพื่อจัดทีมที่ปรึกษาสร้างความร่วมมือร่วมกัน

โดยครั้งนี้ใช้ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน( Partnership )ในการสร้างความร่วมมืออัจฉริยะบน Platform ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมการแพทย์อย่างชาญฉลาด ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขมีความเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชน และ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว

เป็นการให้บริการดูแลสุขภาพสาธารณะอย่างอัจฉริยะ ( Smart Public Health Care Delivery Service ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้การให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม บนสมาร์ทโฟนในการขับเคลื่อนปรับปรุงพัฒนาการบริการอย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจากโรงพยาบาล

และทางกลุ่มมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง จะมีหมู่บ้านมะเร็งอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ( Sustainable Smart Cancer Village ) ซึ่งใช้เป็นที่พักฟื้นของผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งสามารถจะเข้ามาช่วยรองรับความแออัดของผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง

{gallery}stories/coe-news/news2019-01-15-01{/gallery}