ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่อยู่:
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย

Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
P.O. Box 2 Kohong, HatYai, Songkhla, Thailand
90112
HatYai Songkhla 90112 Thailand
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: +66 (0)74 287075
โทรสาร: +66 (0)74 287076
โทรศัพท์เคลื่อนที่: +49 5241 80-0 00
รูป

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
Tagged under