โรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม สร้างความร่วมมื…

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรม โครงก…

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพ…

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศา…

ผศ.ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย ร่วมกับอาจารย…

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สินชัย กมลภิวง…

การประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2560

การบรรยายพิเศษเรื่อง Android Architectur…

กิจกรรมสานสัมพันธ์ CoE 2561

นักศึกษา CoE คว้ารางวัลที่ 2 Data Squad …

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ร่วมเสวนาหัวข…

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย…

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2561

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ พบนักศึกษาภาควิชาว…

PSUIntaniaBuddy

หัวหน้าภาคและทีมบริหารคณะ เข้าหารือ ผู้ว…

DEPA สาขาม.สงขลานครินทร์ (ภาคใต้ตอนล่าง)…

Southern IoT Startup

ภาพวิดีโอ