• Thai (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:46 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นักวิชาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการจัดทำ Smart Farm กรณีศึกษา โรงเรือนเมลอน แปลงตัวอย่าง ด้วยทุนสนับสนุนจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ด้าน Smart City Innovation Hub หมวด Smart Economy.

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:44 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพนธ์ จุฑามาศ ที่ได้รับประกาศนียบัตร ITPE (มาตรฐานวิชาชีพไอที) ระดับสากล ที่ยอมรับในหลายประเทศ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ จะเข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรประจำปี 2561 ในงาน NAC2018 ของ สวทช ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:26 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานของคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในนาม สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในโครงการ Smart city Innovation Hub ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ในหมวดงานทางด้าน Smart Environment และ Economy  ถูกนำไปถ่ายทอดผ่านสื่อ เพื่อเผยแพร่งานที่นำงานวิจัยทางด้านดิจิทัล IoT smart Environment ไปประยุกต์ใช้งานกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ Town portal - tourist platform ใช้งานในหลายจังหวัดของภาคใต้

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 21:21 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กพ ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในนามสถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล เข้าร่วมโครงการ Smart Farmer ของจังหวัดสงขลา ร่วมกับ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ให้ความรู้เปลี่ยน Mind Set ของวิถีการทำการเกษตรแบบใหม่ ให้กับประชาชนในพื้นที่คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นรุ่นที่ 1,  ในโครงการนี้จะมีความร่วมมือกับ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตร digital media, และ  Innovation hub ทางด้านการเกษตร กับทางคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขยายผลเป็น Brand Songkhla ผักปลอดภัย รวมถึงการออกแบบ packaging สำหรับผักในอนาคต

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 19:25 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำเรียนผลการดำเนินงานโครงการ Smart Farmer และ การขยายผลนำนวัตกรรม ช่วยเหลือเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีทีมงานจาก โปรแกรมนวัตกรรมข้อมูลและการบริการ และโปรแกรมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมกับคณะนักวิจัยห้องปฎิบัติการ Terahertz Technology Lab, NECTEC สวทช เข้าร่วมประชุม และได้ ประชุมหารือทางวิชาการในช่วงบ่าย ทางด้านเทคโนโลยี แบตเตอร์รี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบนำร่อง Lidar และเทคโนโลยีทางด้านคลื่นความถี่สูง Terahertz เพื่อสร้างความร่วมมือ ในการขยายผลการนำนวัตกรรมทั้งสองหน่วยงาน มาพัฒนาประเทศต่อไป

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 14:32 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อทีม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

  • 1. การแข่งขันหุนยนต์เดินตามเส้น ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559
  • 2. การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

ตามรายชื่อที่แนบ และกำหนดตามตามเอกสารที่แนบ
สำหรับในปี นี้ ทางภาควิชาฯ ขอยกเลิกเรียกเก็บค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันหุนยนต์เดินตามเส้น

 

icon กำหนดการแข่งขัน กิจกรรมมอ.วิชาการ (1018.5 kB 2016-08-10 14:39:52)

icon ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันงานมอ.วิชาการ ประจำปี 2559 (สรุป) (44 kB 2016-08-10 15:19:50)

วันพฤหัสบดีที่ 07 กรกฏาคม 2016 เวลา 03:45 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญนักเรียนในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน ในกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 18   สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (ตึกหุ่นยนต์)  ผู้ทีสนใจสามารถส่งใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ - จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2559

 

icon กำหนดการแข่งขัน กิจกรรมมอ.วิชาการ (1018.5 kB 2016-07-07 04:00:47)

icon การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ (1.06 MB 2016-07-07 03:58:59)

icon การแข่งขันหุนยนต์เดินตามเส้น (PSU Line Following Robot Contest) (1.06 MB 2016-07-07 03:59:38)

icon ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น+ทักษะคอมพิวเตอร์ (1 MB 2016-07-07 03:57:26)

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016 เวลา 14:36 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

(The Eighteenth National Software Contest: NSC 2016)

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัล จาก การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth National Software Contest: NSC 2016) จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห้งชาติ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (Thailand IT Contest Festival 2016) ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดผลงานและรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภท โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

ผลงาน ปาร์ตี้ลิงค์

พัฒนาโดย นายกชนัฐ วิสกุล, นางสาวลักษิกา โล่ห์สุวรรณ, นายธนพร หนูวิลัย

อาจารย์ที่ปรักษา อ.สุธน แซ่ว่อง

 ปาร์ตี้ลิงค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ประเภท Mobile Application โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่

ผลงาน แอปพลิเคชั่นการบริจาคโลหิต

พัฒนาโดย นายชูวงศ์ สีตะพงศ์, นายเฉลิมชัย บัวชุม,

อาจารย์ที่ปรักษา อาจารย์ธัชชัย เอ้งฉ้วน

แอปพลิเคชั่นการบริจาคโลหิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ประเภท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ (Linux Desktop Application)

ผลงาน แฮชแท็ก ปรินท์ติ้ง

พัฒนาโดย นายธีรภัทร สินทรัพย์, นายธันวา หนูพลอย, นายวรกฤช สุนทรธรรมนิติ

อาจารย์ที่ปรักษา อ.สุธน แซ่ว่อง

แฮชแท็ก ปรินท์ติ้ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ประเภท โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)

ผลงาน โครงข่ายบลูทูธอัจฉริยะเพื่อการจัดงานในสถานที่ขนาดใหญ่

พัฒนาโดย นายพนธกร เมฆินทรางกูร, นายทรงยศ แมนประสาทกุล, นายธนกร ภัทรภากร

อาจารย์ที่ปรักษา อ.สุธน แซ่ว่อง

โครงข่ายบลูทูธอัจฉริยะเพื่อการจัดงานในสถานที่ขนาดใหญ่

ประมวลภาพ

 

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016 เวลา 16:00 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ Future Internet : Open Flow and SDN เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษาเข้าฟัง ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ความรู้และแนวคิดที่ท่านวิทยากรได้ถ่ายทอด จะช่วยเปิดโลกทรรศน์ให้แก่นักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการศึกษาหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง

 

วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2016 เวลา 16:27 น. Published in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอเชิญน้องๆๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 26

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2559

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน

ใบสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์-ครั้งที่-26

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ http://comcamp.coe.psu.ac.th/

Facebook https://www.facebook.com/ComCamp.CoE.PSU/

 

Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
P.O. Box 2 Kohong, Hatyai, Songkhla 90112 THAILAND
Tel: +66 (0)74 287075, Fax: +66 (0)74 287076
General Enquiry: wimon@coe.psu.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0)74 287075, แฟกซ์: +66 (0)74 287076
อีเมลติดต่อ: wimon@coe.psu.ac.th

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.