• Thai (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)
  • 1
  • 2
  • 3
ภาควิชาฯ ได้รับทุน ในลักษณะโครงการ Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามมติ ครม. ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ 2560  มูลค่ารวม 15 ล้านบาท

ภาควิชาฯ ได้รับทุน ในลักษณะโครงการ Super Clusters/10 ก…

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ในลักษณะโครงการ Super Clusters/10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ 2560  จำนวน 4 โครงการ รวมมูลค่าการสนับสนุนทั้งสิ้น 15 ล้าน... อ่านเพิ่ม

โครงการ NSC 2017 (ครั้งที่ 19)

โครงการ NSC 2017 (ครั้งที่ 19)

ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคใต้  ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประกวด "โครงการ NSC 2017 (ครั้งที่ 19)"  หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 ตุลาคม 2559   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ และ www.nscthailand.... อ่านเพิ่ม

ประกาศรายชื่อ มอ.วิชาการ

ประกาศรายชื่อ มอ.วิชาการ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อทีม ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1. การแข่งขันหุนยนต์เดินตามเส้น ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2559 2. การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ตามรายชื่อที่แนบ และกำหนดตา... อ่านเพิ่ม

รับสมัคร ITPE 2/2559

รับสมัคร ITPE 2/2559

ศูนย์สอบ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจ สมัครสอบ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPEกำหนดสอบ วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 ผู้ที่สนใจ สมัค... อ่านเพิ่ม

รับสมัครโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ปี 60

รับสมัครโครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ปี 60

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ โดยเปิดรับนักเรียน (สายวิทย์ – คณิต) ที่มีความรู้สามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ และได้รับรางวัล... อ่านเพิ่ม

การแข่งขัน ม.อ.วิชาการ 59

การแข่งขัน ม.อ.วิชาการ 59

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเชิญนักเรียนในระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน ในกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 17 - 18   สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวล... อ่านเพิ่ม

นักศึกษาภาคคอมคว้า 4 รางวัลจาก NSC 2016

นักศึกษาภาคคอมคว้า 4 รางวัลจาก NSC 2016

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eighteenth National Software Contest: NSC 2016) นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัล จาก การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (The Eight... อ่านเพิ่ม

โครงการบรรยายพิเศษ Future Internet : Open Flow and SDN

โครงการบรรยายพิเศษ Future Internet : Open Flow and …

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เชาวน์ดิศ อัศวกุล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษในหัวข้อ Future Internet : Open Flow and SDN เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาทั้งระดั... อ่านเพิ่ม

ComCamp'26 เปิดรับสมัครแล้ว

ComCamp'26 เปิดรับสมัครแล้ว

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอเชิญน้องๆๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 26 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 22 มีนาคม 2559 จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 40 คน ใบสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนคอมพิว... อ่านเพิ่ม

รุ่นพี่ CoE8 อดีตทีมพัฒนาเกม The Sims คนไทยใน Electronic Arts

รุ่นพี่ CoE8 อดีตทีมพัฒนาเกม The Sims คนไทยใน Electronic …

ที่มา https://www.blognone.com/node/78447 กลับมาอีกครั้งกับบทสัมภาษณ์คนไทยที่เคยทำงานกับบริษัทไอทีชื่อดังในสหรัฐครับ รอบนี้ผมมีโอกาสรู้จักคุณท็อป กำพล ลีลาภรณ์ คนไทยที่เคยร่วมทีมพัฒนาเกม The Sims กับบริษัท Electronic Arts (EA) ที่สำนักงา... อ่านเพิ่ม

รับสมัครสอบ ITPE รอบ 1/2559

รับสมัครสอบ ITPE รอบ 1/2559

ศูนย์สอบ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจ สมัครสอบ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPE กำหนดสอบวันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 25... อ่านเพิ่ม

NSC2016 กำหนดการ ส่งมอบผลงานและนำเสนอรอบ 2

NSC2016 กำหนดการ ส่งมอบผลงานและนำเสนอรอบ 2

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 The Eighteenth National Software Contest (NSC 2016) ศูนย์ประสานงานภูมิภาค (ภาค)ใต้ ขอแจ้งกำหนดการส่งงานและการนำเสนอผลงาน โดยมีกำหนดการดังนี้ กำหนดส่งมอบผลงาน รอบ 2 วันที่... อ่านเพิ่ม

NSC'18 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

NSC'18 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเท…

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 โดยจะจัดพิธีมอบทุน... อ่านเพิ่ม

Technology trend in digital economy and True Innovation's research

Technology trend in digital economy and True Innov…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Technology trend in digital economy and True Innovation's resear... อ่านเพิ่ม

ขอเชิญประกวด Logo ISPACS 2016

ขอเชิญประกวด Logo ISPACS 2016

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ งานประชุมทางวิชาการ ISPACS 2016 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 ตุลาคม 2558   รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ  ใบประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ I... อ่านเพิ่ม

วิศวกรรมการรับรู้ Cognitive engineering is a multidisciplinary endeavor concerned with the analysis, design, and evaluation of complex systems of people and technology. It combines knowledge and experience from cognitive science, human factors, human-computer interaction design, and systems engineering.

 

NSC2013_Final_Bangkok
NSC2013_Final_Bangkok
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
P.O. Box 2 Kohong, Hatyai, Songkhla 90112 THAILAND
Tel: +66 (0)74 287075, Fax: +66 (0)74 287076
General Enquiry: wimon@coe.psu.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0)74 287075, แฟกซ์: +66 (0)74 287076
อีเมลติดต่อ: wimon@coe.psu.ac.th

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.