• Thai (ภาษาไทย)
  • English (United Kingdom)
  • 1
  • 2
  • 3
มอ. แถลงข่าว ACM-ICPC World Finals 2016

มอ. แถลงข่าว ACM-ICPC World Finals 2016

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2016, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ SIPA (Software Industry Promotion Agency) เตรียมการเป็นเจ้าภาพจั... Read more

นักศึกษาภาคคอมฯ คว้ารางวัล NSC2015

นักศึกษาภาคคอมฯ คว้ารางวัล NSC2015

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขัน NSC2015 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รางวัล จากการประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิก... Read more

ภาควิชาจัดสัมนา

ภาควิชาจัดสัมนา "เขียนตำราให้ได้รับการตีพิมพ์"

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนตำราให้ได้รับการตีพิมพ์ (ในมุมมองของบรรณาธิการและราชบัณฑิต) โดยได้รีบเกียรติจาก- รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิก... Read more

รับสมัคร ITPE 1/2558

รับสมัคร ITPE 1/2558

ศูนย์สอบ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจ สมัครสอบ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPE กำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 สมัครได้ตั้งแ... Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงเรียนแสงทองวิทยา จัดขึ้นเมื่อวันอังคาร ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนแสงทองวิทยา ... Read more

Robotic Camp 2015

Robotic Camp 2015

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ครั้งที่ 7(CoE Robotic Camp 7) ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม พ.ศ. 2558 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2558 ... Read more

ComCamp 2015

ComCamp 2015

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ ค่ายเยาวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 (Com Camp) ระหว่างวันที่ 3 - 6 เมษายน 2558 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2558 สามารถดูรายละเอี... Read more

พิธีมอบทุนส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรม NSC2015

พิธีมอบทุนส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรม NSC2015

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จักพิธีมอบทุนส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมให้แก่นักเรียน และนักศึกษาผู้ผ่านรอบคัดเลือกโครงร่าง ในโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC2015   Read more

ภาควิชาฯ จัดกิจกรรม NSC Camp 2015

ภาควิชาฯ จัดกิจกรรม NSC Camp 2015

ภาควิชาจัดกิจกรรม NSC Camp 2015 ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการแนะนำเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาโปรแกรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านข้อเสนอโครงร่างแล้ว Read more

พิธีมอบทุนรอบแรก NSC2015

พิธีมอบทุนรอบแรก NSC2015

โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ศูนย์ประสานงานภาคใต้ จัดพิธีมอบทุนรอบแรก วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 13.00 น. จัด NSC Camp 2015 วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ... Read more

1st UniMAP-PSU Engineering postgraduate Conference

1st UniMAP-PSU Engineering postgraduate Conference

1st UniMAP-PSU Engineering postgraduate Conference Computer Engineering Department, PSU December 15 – 16, 2014 Draft Schedule Dec, 15 2014 10.00 -  10.20      Welcome Meeting 10.20 – 1... Read more

อาจารย์ธัชชัยพัฒนาระบบ WiFi เฉพาะกิจรองรับการสื่อสารช่วงน้ำท่วม

อาจารย์ธัชชัยพัฒนาระบบ WiFi เฉพาะกิจรองรับการสื่อสารช่…

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยสำนักประสานงานชุดโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง" จัดงานประชุมเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง "ชุดสื่อสาร WiFi ระบบสื่อสารเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ปร... Read more

นักศึกษาภาคคอมฯ เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับประเทศที่จุฬาฯ

นักศึกษาภาคคอมฯ เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับปร…

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับประเทศไทย ประจำปี 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ACM-ICPC Thailand National Programming Contest 2014   การแข่งขันเขียนโปรแกรมค... Read more

PHA โปรแกรมเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ได้พิมพ์ลงหนังสือพิมพ์

PHA โปรแกรมเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน ได้พิมพ์ลงหนังสือพิมพ์…

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ผลงานโปรแกรม PHA โปรแกรมช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นผลงานที่พัฒนาโดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับการตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์บ้านเมือง และยังได้รับการเผยแพร่ลงในเว็บไซต... Read more

ITPE 2/2557

ITPE 2/2557

ศูนย์สอบ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจ สมัครสอบ โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPEกำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557สมัครได้ตั้งแต่บัดน... Read more

วิศวกรรมการรับรู้ Cognitive engineering is a multidisciplinary endeavor concerned with the analysis, design, and evaluation of complex systems of people and technology. It combines knowledge and experience from cognitive science, human factors, human-computer interaction design, and systems engineering.

 

NSC2013_Final_Bangkok
NSC2013_Final_Bangkok
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
P.O. Box 2 Kohong, Hatyai, Songkhla 90112 THAILAND
Tel: +66 (0)74 287075, Fax: +66 (0)74 287076
General Enquiry: darunee.s@psu.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 2 คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์: +66 (0)74 287075, แฟกซ์: +66 (0)74 287076
อีเมลติดต่อ: darunee.s@psu.ac.th

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.